การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ ในการเปิดเทอม ช่วง COVID 19