กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อายุครบ 6 รอบ ของท่านอธิการบดี วันที่ 9 ตุลาคม 2563 และโครงการมอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563