พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ะพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมบัวหลวง ชั้น 3