ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม จากสภาการพยาบาล ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป