ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ 3 รางวัล ดาว เดือนและประกายดาว ในงาน PTU FRESHY DAY 2020 วันที่ 19 กันยายน 2563