ภาพกิจกรรมพิธีผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รุ่นที่ 8 ที่เต็มไปด้วยความยินดีและความปลื้มปิติของนักศึกษาและคณาจารย์พร้อมทั้งบุคคลที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมบังหลวง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คลิกชมภาพกิจกรรม