ข่าวการประชุมวิชาการพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ข่าวอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

การอบรมพัฒนาบุคลากรประจำเดือน  พฤศจิกายน - ธันวาคม  2562

18-22 พฤสจิกายน 2562 การพลิกโฉมวิชาชีพพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  จัโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาล

สมัครได้ที่  www.thainurse.org  หรือสแกน QR  code

 

 

 

18-20 ธันวาคม 2562  บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์  จัดโดย กองการพยาบาล วิทยาลัยและ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ รพ.ราชวิถีและมูลนิธิ  CNEU 19 หน่วย คลิกเพื่สมัครออนไลน์และดูรายละเอียด