ข้อมูลสมัครเรียน

ช่องทางการรับสมัคร

1. เลือกช่องทางการสมัครที่ต้องการ 2. รอผลการสมัครทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อสอบถามผลการสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร ptu โทร 02-975-6999 3. เมื่อนักศึกษาได้รับการยืนยันการสมัคร สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ทันที

สมัคร Online

กรอกข้อมูลการสมัคร  Online Click ที่นี่ ฝ่ายรับสมัครจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์

กรอกข้อมูลการสมัคร Download PDF ที่นี่  ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รับใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือ Download PDF ที่นี่  นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ใบสมัคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี  สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ดูข่าวสารเพิ่มเติม ก.ย.ศ  

 

สอบถามข้อมูล

รอผลการสมัครทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อสอบถามผลการสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี โทร 02-975-6999

"เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"