วันที่ 10 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี และฟ้อนรำ ในงาน สืบสานประเพณีลำพาข้าวสารของจังหวัดปทุมธานี