ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ผศ.ชุลีพร เชาน์เมธากิจและคณะ