ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ปทุมธานี จัดโครางการค่ายคุณธรรมะกับวิชาชีพ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ปทุมธานี จัดโครางการค่ายคุณธรรมะกับวิชาชีพ โดยมี นศ.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล pn ร่วมกิจกรรม ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในงานและ ผศ.ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ รองอธิการบดี ร่วมงานครั้งนี้ด้วย ที่ อ.สวนผิ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา