ขอเชิญศิษยเก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานเปิดโลกวิชาการ (Open house) 30 พฤศจิกายน 2562