ภาพการประชุม The 7th PTU National and International Conference วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563