รวมภาพกิจกรรมพิธีมอบหมวก รับเข็มและตะเกียงวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2562