งานสัมมนาวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์

งานสัมมนาวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ดูงานที่โรงพยาบาลศิริราช ของนศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 4  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561