งานประกวด FRESHY BOY & GIRL

งานประกวด FRESHY BOY & GIRL ภาพของผู้เข้าประกวด ปี 2561 โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลและสายสะพายกับ นักศึกษาที่ประกวด โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ด้วย วันที่ 19 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา