ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ 3 รางวัล ดาว เดือนและประกายดาว ในงาน PTU FRESHY DAY 2020 วันที่ 19 กันยายน 2563

นาย อัครพงษ์ ลาติ ได้รับรางวัลเดือน นางสาว รัชนก วุฒิสาร รางวัลดาวและ นางสาว พรจรัส อภัยจิตร นางสาว วรรณพร แก้วน้ำคำ รางวัลประกายดาว ประจำปี 2562

พิธีอัญเชิญพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ ๑๐๘ และ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี โดยคณะอาจารย์ นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมเดินขบวนจาก มหาวิทยาลัย อัญเชิญพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ ๑๐๘ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563

รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

วันที่ 9 กันยายน2563 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นำนักศึกษาพยาบาลฝึกปฎิบัติงาน ที่รพสต.สวนพริกไทย2 และจัดทำโครงการ “นักเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ” เพื่อการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การฝึกปฏิบัติวิชามารดาทารก2 ณ รพ.ต่าง ๆ เทอม1/2563 การสัมมนาประเมินผลวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นักศึกษาชั้นปีที่3 กลุ่มA วันที่11กันยายน63 เวลา8.00-16.00 น.ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคลังเวชภัณฑ์ยา รพ.ศรีธัญญา วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช นำนักศึกษาเข้าฟังบรรยายจิตเวชฉุกเฉิน ER ที่ห้องประชุม นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์ อาคารพิพิธภัณฑ์. รพ.ศรีธัญญา วันที่ 27 สิงหคม 2563 นักศึกษาพยาบาลฝึกงานที่ รพสต.สวนพริกไทย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยความร่วมมือของ สภต.สวนพริกไทย โรงเรียนหอวัง วัด บุญบางสิงห์ รพสต.สวนพริกไทย รวมภาพการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ […]

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

ท่านอธิการบดี และคณาจารย์ ร่วมพิธีหล่อเทียนในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และนำเทียนมอบ ณ พระอาราม ในเขตบริเวณมหาวิทยาลัย

1 2 3 5