ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปี 2563

ลงทะเบียนส่งบทความฉบับเต็ม วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทความ 17 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข  27 มกราคม 2563 ลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้เข้าฟัง วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2562 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดและลงทะเบียนนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 กรรมการพิจารณาผลงาน งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา รูปแบบการเขียนบทความ  

1 2