ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ภาพกิจกรรมพิธีผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รุ่นที่ 8

1 2