กิจกรรมประกันคุณภาพ

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ผศ.ชุลีพร เชาน์เมธากิจและคณะ

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ปทุมธานี smart smart smart smart smart smart smart smart

ข่าวการประชุมวิชาการพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

การอบรมพัฒนาบุคลากรประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2562 18-22 พฤสจิกายน 2562 การพลิกโฉมวิชาชีพพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  จัโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาล สมัครได้ที่  www.thainurse.org  หรือสแกน QR  code       18-20 ธันวาคม 2562  บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์  จัดโดย กองการพยาบาล วิทยาลัยและ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ รพ.ราชวิถีและมูลนิธิ  CNEU 19 หน่วย คลิกเพื่สมัครออนไลน์และดูรายละเอียด     สรุปตารางประชาสัมพันธ์ การประชุมอบรม สัมมนา องค์กรภายนอก คลิกที่นี่ เกณฑ์กระบวนการการก้าวสู่ตำแหน่งของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา  พศ.2560 ที่ ศธ 0509(๒)_ว4 ลว 30 ตค 61 ประกาศ ฉ2 ราชกิจจา ประกาศการปรับปรุงกระบวนการการก้าวสู่ตำแหน่งของอาจารย์ […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะนักศึกษาที่ชนะเลิศสวดมนต์ เข้าเฝ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะนักศึกษาที่ชนะเลิศสวดมนต์ คณะพยาบาลศาสตร์  เข้าเฝ้า ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

1 2