กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี ครบ 20 ปี

ประชาสัมพันธ์ในข่าวสยามรัฐออนไลน์ ชมวิดิโอข่าวงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ครบรอบ 20 ปี   วันที่ 23 พฤศจิกายน 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ครบรอบ 20 ปี “ ราตรีบัวชมพู”ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายก สภามหาวิทยาลัย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่งโดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานีซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาอย่างมากมาย อาทิ พิธีกวนข้าวทิพย์ พุทธประเพณีโบราณสืบสานตำนานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการสืบสานตำนานเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ 2 […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะนักศึกษาที่ชนะเลิศสวดมนต์ เข้าเฝ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะนักศึกษาที่ชนะเลิศสวดมนต์ คณะพยาบาลศาสตร์  เข้าเฝ้า ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

รวมภาพกิจกรรรมการเรียนการสอนภาควิชาต่าง ๆ ในการเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เชิงวิชาการจากพี่สู่น้อง นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและดูระบบงาน Primary Health Care ตามเกณฑ์ Factulty Clinic และศึกษาดูงานรพสต.บางไผ่และรพสต.บางเขน ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กิจกรรมคืนความสดใส ให้ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ บ้านบางแค นำโดย ดร.ละมัย มั่นคง การเตรียมความพร้อม Preclinic วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลมารดาทารก 19 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่28สค.น.ศฝึกวิชาปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเยาวชนที่ร.รวัดบางเตยนอกอ.สามโคกร่วมกับรพ.สต บางเตย ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบางเตย..จัดฐานเรียนรู้ทั้งวันเด็ก 360คน การจีดกิจกรรมตามแผนฝึกและร่วมกิจกรรมกับสถาบันศรีธัญญาที่เป็นแหล่งฝึกวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวฃ ปีการศึกษา 2562 การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญาและผู้สูงอายุ ณ แหล่งฝึก รพ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาอนามัยชุมชนจัดกิจกรรมบูรณาการกับบริการวิชาการ นำนักศึกษาจัดโครงการสวนพริกไทยร่วมใจ ลดเสี่ยง หลีกเสี่ยงความดันโลหิตสูง […]

ขอแสดงความยินดี กับ นายศราวูธ ตุ้มทอง (ทีน)นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 ได้รับรางวัลที่ 1 Freshy Boy 2019 และ POPULAR VOTE ในการจัดงานประกวด FRESHY BOY &GIRL PTU 2019

ภาพการประกวด FRESHY BOY & GIRL PTU 2019  ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผลการประกวด Freshy Boy & Girl PTU 2019 รางวัลชนะเลิศ Freshy Boy : คณะพยาบาลศาสตร์  นายศราวุธ ตุ้มทอง และ POPULAR VOTE การแสดงยอดเยี่ยม และขวัญใจกาแฟ Freshy Girl : คณะศิลปศาสตร์ฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Boy : คณะศิลปศาสตร์ฯ Girl : คณะบริหารธุรกิจฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Boy : […]

1 2 3 4