สัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN

ภาพวันที่ 27 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา รอบที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ได้จัดสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล pn เปิด รับสมัครแล้ว รอบที่ 2 แล้ว และ ภาคสมทบ เสาร์ อาทิตย์ ปี 62