การฝึกงานของนศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 3

การฝึกงานของนศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 3 จบแล้วสำหรับการฝึกสุขภาพจิตและจิตเวช ภาพต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา