หน้าแรก

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล

ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งสภาการพยาบาลได้ ให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

การเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม ลดภาวะเสี่ยงในผู้รับบริการได้เบื้องต้น

ข้อมูลการสมัครเรียน

ค่าเล่าเรียน สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program) กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ต่อเทอม ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

หอพักมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ใกล้มหาวิทยาลัยปทุมธานี ห้องพักพร้อมระเบียง ใหม่ สะอาด ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน

ศูนย์บริการออกกำลังกาย

มีเทรนเนอร์ส่วนตัว ดูแลเรื่องการออกกำลังกาย และโภชณาการอย่างถูกต้อง

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การเดินทาง

อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 32.1 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 23 นาที