ขอเชิญคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ณ ห้องปทุมชาติ อาคาร 2 ชั้น 5