รวมภาพกิจกรรมพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครู ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง เวลา 11.00-16.00 น.