สภาการพยาบาลเชิดชูเกียรติ พยาบาลผู้กระทำความดี แก่ พว.เกตุวดี คำรินทร์ ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สภาการพยาบาลเชิดชูเกียรติ พยาบาลผู้กระทำความดี แก่ พว.เกตุวดี คำรินทร์ ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 พยาบาลวิชาชีพประขำรพ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม