รวมภาพโครงการ“พัฒนาทักษะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” (Humanized Care) วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยปทุมธานี