คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 10:45 น. ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 10:45 น. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธาน กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร การนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ โถงเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี