ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 Sec.1 (สำหรับรหัสนศ.6701110800001-6701110800070)

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 Sec.2 (สำหรับรหัสนศ.6701110800071 เป็นต้นไป)

—————————————————————————————————

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2(รหัส NS2)

—————————————————————————————————

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3(รหัส NS3) ประจำเดือนมิถุนายน

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3(รหัส NS3) ประจำเดือนกรกฎาคม

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3(รหัส NS3) ประจำเดือนสิงหาคม

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3(รหัส NS3) ประจำเดือนกันยายน

—————————————————————————————————

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4(ภาคทฤษฎี)

ตารางเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4(ภาคปฏิบัติ)